Výuka lyžování pro 2 osoby

Výuková lekce trvá 50 minut. Cena zahrnuje instruktora, vstup do dětského lyžařského parku, rozlišovací vestu, pojištění odpovědnosti, helmu.
50% sleva na půjčovnu k výuce.
Pro klienty je vstup do lyžařského parku v hodnotě 180,- Kč po dobu výuky ZDARMA!

od 1 380,00 Kč / 1h
Rezervace termínu
 • Úplný začátečník
 • Nošení a obouvání lyží
 • Cvičení na místě bez lyží/ na 1 lyži/ na obou lyžích
 • Chůze po rovině bez lyží/ na 1 lyži/ na obou lyžích
 • Otáčení na rovině bez lyží/ na 1 lyži/ na obou lyžích
 • Šlapání do mírného svahu bez lyží/ na 1 lyži/ na obou lyžích
 • Prostá jízda přímo se zastavením do roviny
 • Podřepy v kolenou, snížený/ zvýšený postoj během jízdy přímo se zastavením do roviny
 • Úklony, záklon/ předklon, širší/ užší stopa během jízdy přímo se zastavením do roviny
 • Jízda přímo v rozšířené stopě se zastavením do roviny
 • Jízda přímo z úzké do rozšířené stopy
 • Pluhového postavení lyží na rovině a v jízdě přímo se zastavením do roviny
 • Zastavení v pluhu v dojezdu do roviny
 • Střídání rychlosti (pomocí pluhu) v jízdě přímo se zastavením do roviny
 • Mírná změna směru jízdy
 • Nácvik jednoho oblouku ze spádnice – natáčení špiček do nového směru jízdy, odlehčování vnitřní lyže
 • Vědomé zatáčení jedním a druhým směrem – jeden oblouk
 • Navazované oblouky v pluhu na mírném svahu v Dětském lyžařském parku
 • Nácvik vyjetí na pomě v Dětském lyžařském parku
 • Pomalá a instruktorem stále kontrolovaná jízda navazovanými oblouky v pluhu u cvičné pomy v Dětském lyžařském parku
 • Samostatná a bezpečná jízda navazovanými oblouky v pluhu u cvičné pomy v Dětském lyžařském parku
 • Nácvik vyjetí na kotvě na sjezdovce JIH
 • Pomalá a instruktorem stále kontrolovaná jízda navazovanými oblouky v pluhu na sjezdovce JIH
 • Samostatná a bezpečná jízda navazovanými oblouky v pluhu na sjezdovce JIH
 • Samostatná a bezpečná jízda s holemi navazovanými oblouky v pluhu
 • Paralelní postavení lyží v jízdě mezi oblouky (po ukončení jednoho oblouku a před zahájením dalšího)
 • Oblouk z přívratu vyšší lyží (přechodový oblouk mezi oblouky v pluhu a oblouky v paralelním postavení lyží)
 • Jízda na lanovce (řazení, nastupování, vystupování), modrá a červená sjezdovka
 • Oblouk v paralelním postavení lyží
 • Oblouk v paralelním postavení lyží různých poloměrů, v různých rychlostech na různém sklonu svahu
 • Nácvik carvingového oblouku – rozlišení rozdílu mezi hraněním a smýkáním
 • Nácvik carvingového oblouku – použití hrany lyží v oblouky
 • Správné píchání holemi v oblouku
 • Nácvik carvingového oblouku – vycítění potřebné míry zahranění pro bezpečnou jízdu v jakémkoliv sklonu svahu a terénu
 • Úplný začátečník
 • Nošení a obouvání snb
 • Cvičení na místě s jednou / dvěma nohama ve snb
 • Chůze po rovině(koloběžka) s jednou / dvěma nohama ve snb
 • Šlapání do mírného svahu s jednou / dvěma nohama ve snb
 • Jízda přímo se zastavením do roviny s jednou / dvěma nohama ve snb
 • J turn
 • Podřepy v kolenou, snížený/ zvýšený postoj během jízdy přímo se zastavením do roviny
 • Úklony ke špičce / patce během jízdy přímo se zastavením do roviny
 • Zvedání špičky / patky, poskoky během jízdy přímo se zastavením do roviny
 • Sesouvání po zadní hraně
 • Sesouvání po přední hraně
 • Změna rychlosti sesouvání, zastavení na znamení, zastavení na cíl
 • Sesouvání šikmo svahem na pravou / levou nohu
 • Padající list
 • Jízda na vleku
 • Oblouček přes přední hranu
 • Oblouček přes zadní hranu
 • Navazované obloučky
 • Řezané obloučky
 • Poskoky během jízdy - Ollie
 • Jízda po patce
 • Jízda po špičce
 • Hodiny
 • Jízda ve snowparku přes překážky
 • Jízda na switch